Strzelnica kryta

Strzelnica kryta w trakcie budowy…