Przygotowanie Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Na Dopuszczenie Do Posiadania Broni

400 

Opis

KURS PRZYGOTOWUJĄCY KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY NA DOPUSZCZENIA DO POSIADANIA BRONI


Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może posługiwać się bronią podmiotów (wewnętrzne służby ochrony, koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.
Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie art. 30 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 284).
W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalnych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 245 poz. 1462 z późn. zmianami) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonując zadania w koncesjonowanych przedsiębiorstwach w zakresie usług ochrony osób i mienia może wykorzystywać następujące rodzaje broni:
  • broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
  • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
  • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm
  • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12
  • karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm
 Wskazując dany rodzaj broni osoba będzie z niego egzaminowana !

CZAS : 4 GODZINY
TERMIN : DO USTALENIA INDYWIDUALNIE

Zadaj pytanie

  • Pytanie dotyczy: Przygotowanie Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Na Dopuszczenie Do Posiadania Broni
EnglishPolish

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp z o.o. z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-29-56-105, REGON: 080077291, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50000 zł.

Copyright ©2019 KSK Pretor. All Rights Reserved. Realizacja: ROAN24 Projektujemy Strony Internetowe SEO Pozycjonowanie Strony