Jak zdobyć pozwolenie na broń?

Uzyskanie pozwolenia na broń jest dość trudna, aby jednak zdobyć pozwolenie musi uzyskać wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego jak i praktycznego. Trzeba jeszcze przedstawić ważny powód, dla którego chcemy zdobyć pozwolenie na broń.

Przepisy dotyczące posiadania broni z Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. Osoba, która chce uzyskać pozwolenie, musi :

  • mieć ukończone 21 lat;
  • stałe miejsce zamieszkania w Polsce
  • posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych;
  • posiadać orzeczenie lekarskie i psychologiczne;
  • uzyskanie opinii Komendanta Komisariatu Policji z naszej miejscowości;
  • nie może być skazana.

Skomentuj