Jak zdobyć pozwolenie na broń palną? – Krok po Kroku

KROK 1: Członkostwo w sportowym klubie strzeleckim. KROK 2: Egzamin na Patent strzelecki. Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest: ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia; przynależność do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy; złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego; zdanie egzaminu na patent strzelecki. Egzamin na patent strzelecki składa się z części teoretycznej i praktycznej.…

Pierwsza wizyta na strzelnicy – o czym należy pamiętać?

Czym tak na prawdę jest strzelectwo? Jest to ogół aktywności związanych z użyciem broni. Z definicji, aby można było mówić o strzelectwie, potrzebujemy broni – palnej lub pneumatycznej i obiektu do ćwiczeń np. strzelnicy, czy poligonu. Charakter strzelania może być różny, dlatego wyróżniamy strzelectwo : sportowe, historyczne, bojowe, myśliwskie, rekreacyjne, Strzelectwo sportowe Mianem strzelectwa sportowego określa się dyscyplinę sportu polegającą…

EnglishPolish

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp z o.o. z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-29-56-105, REGON: 080077291, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50000 zł.

Copyright ©2019 KSK Pretor. All Rights Reserved. Realizacja: ROAN24 Projektujemy Strony Internetowe SEO Pozycjonowanie Strony