Korzystanie ze Strzelnicy KSK Pretor w Czasie Epidemii Covid-19

Liczne obostrzenia i ograniczenia wprowadzane przez rząd mają również wpływ na działanie strzelnicy w czasie pandemii. Wciąż zmieniające się przepisy sprawiają, że także i nasze funkcjonowanie musi być stale do nich dostosowywane. W trakcie najbardziej zaostrzonego lockdownu, strzelnica pozostaje zamknięta. W innych okresach zaś istnieje możliwość korzystania ze strzelnicy w czasie Coivd przy spełnieniu rygoru sanitarnego i zachowaniu limitów osób. Tak jak i pozostałe obiekty sportowe, jesteśmy zmuszeni dostosować się do odgórnie narzuconych zasad, aby wspólnie zadbać o dobro i zdrowie nas wszystkich.

Strzelnica w czasie Covid – kto może korzystać?

W okresach o luźniejszych obostrzeniach istnieje możliwość korzystania ze strzelnicy otwartej w czasie Covid. Uprawnieni do tego są:

  • zawodnicy pobierający stypendium sportowe,
  • członkowie kadry narodowej,
  • członkowie reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej,
  • zawodnicy uprawiający sport w ramach ligi zawodowej,
  • dzieci i młodzież uczestniczący we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Oprócz zachowania reguł związanych z dostępem do strzelnicy, przestrzegać należy również ograniczeń związanych z dezynfekcją oraz dystansem. Choć wszyscy odczuwamy skutki tych rygorów, mamy nadzieję, iż wraz z rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim będą one luzowane. Czekamy na powrót strzelców – odkryta strzelnica w Racławiu i kryta strzelnica w Lubiszynie są gotowe na przyjęcie Was w każdej chwili!

EnglishPolish

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp z o.o. z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-29-56-105, REGON: 080077291, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50000 zł.

Copyright ©2019 KSK Pretor. All Rights Reserved. Realizacja: ROAN24 Projektujemy Strony Internetowe SEO Pozycjonowanie Strony