Licencja Detektywistyczna

Szkolenie dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa
Cel

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy do uzyskania licencji detektywa.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie licencji detektywa, bez konieczności zdawania egzaminu w Komendzie Głównej Policji. W świetle aktualnych przepisów (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 grudnia 2013r.) w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, szkolenie otwiera drogę do wykonywania wolnego zawodu detektywa.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie, które zagwarantuje doskonałe przygotowanie do wykonywanego zawodu.

Warunki przyjęcia:

 • ukończone 21 lat,
 • oświadczenie o niekaralności oraz o zdolności do czynności prawnych
 • posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiada wykształcenie minimum średnie
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat
 • posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania,
 • posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim
 • legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Wybrane elementy prawa karnego, cywilnego, procesowego, kryminologii, kryminalistyki, psychologii sądowej

 • Ochrona danych osobowych
 •  Ochrona informacji niejawnych
 • Prawa i obowiązki detektywa

Zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Cena

1500 zł brutto (cena zależy od ilości kursantów)
Termin

Najbliższy kurs rozpocznie się w II połowie czerwca (termin zostanie dopasowany pod zapisanych uczestników)
Ilość godzin i system odbywania się zajęć

Zajęcia odbywać się będą w systemie weekendowych lub zostaną dopasowane pod predyspozycje uczestników.

SZKOLENIE ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 16 GRUDNIA 2013R.
Osoby zainteresowane udziałem w kursie na licencję detektywa, prosimy o zgłoszenia mailowe :
info@kskpretor.pl lub telefoniczne nr : 791 390 444
Serdecznie zapraszamy !

EnglishPolish

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor Sp z o.o. z siedzibą w Lubiszynie, ul. Dworcowa 30J, 66-433 Lubiszyn, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 599-29-56-105, REGON: 080077291, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 50000 zł.

Copyright ©2019 KSK Pretor. All Rights Reserved. Realizacja: ROAN24 Projektujemy Strony Internetowe SEO Pozycjonowanie Strony