Zadzwoń pod numer 791 390 444 (Rezerwacja wizyty/Instruktor).

Regulamin

Strzelnicy KSK Pretor
REGULAMIN STRZELNICY SPORTOWEJ KSK PRETOR

(regulamin sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnicy (Dz. U. 200 Nr 18 poz. 234 z późniejszymi zmianami) )
Strzelnica sportowa zlokalizowana w miejscowości Racław, na działkach nr: nr 150/6 i 150/10 jest obiektem przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji.

Koniecznie zapoznaj się z regulaminem!

Pobierz regulamin (plik PDF)

Corner 2