Zadzwoń pod numer 791 390 444 (Rezerwacja wizyty/Instruktor).

KSK Pretor

Klub Strzelecko Kolekcjonerski
Kurs Instruktorów strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego
Klub Strzelecko Kolekcjonerski Pretor zaprasza na Kurs Instruktorów strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego!

Kurs w systemie weekendowym obejmuje 8 dwudniowych zjazdów.

Rozpoczęcie już 22.02.2019!
Zjazdy będą miały miejsce w okresie 22.02-31.03 2019.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na strzelnicy i składa się z dwóch części :

Część I

Instruktor Sportów Strzeleckich – koszt 2150zł,  

I pomoc przed medyczna - 150 zł,

strzelectwo dynamiczne 200 zł

Część II

Broń bojowa - 490 zł.

Absolwenci AWF i instruktorzy sportu innej dyscypliny mogą być zwolnieni z części ogólnej (-340zł).

Możliwość płatności w ratach.

W programie Kursu uwzględnione jest szkolenie z zakresu broni : sportowej , krótkiej bojowej , gładkolufowej i maszynowej .

Prowadząca Kurs kadra składa się z samych wybitnych wykładowców.

Uczestnicy Kursu po zaliczeniu Egzaminu Końcowego otrzymują :

 •  Legitymację Instruktora Sportów Strzeleckich wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do prowadzenia zajęć z zakresu wyszkolenia strzeleckiego, w jednostkach szkoleniowych, oświatowych, szkołach i klubach sportowych, Służbach Mundurowych oraz wszelkich innych jednostkach w/d potrzeb.
 • Legitymację Instruktora strzelectwa ze specjalnością: strzelectwo sportowe, bojowe i dynamiczne.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu prowadzącego strzelanie instruktora strzelectwa sportowego, bojowego i dynamicznego ( przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia zajęć z broni krótkiej bojowej, maszynowej i gładkolufowej oraz strzelectwa dynamicznego).
 •  Świadectwo ukończenia Kursu I pomocy przed medycznej.
 • Dodatkowo bezpłatnie w trakcie Kursu odbywa się szkolenie objęte programem dla Prowadzących strzelanie i sędziów strzelectwa.
 • Wydanie Licencji PZSS- sędziego strzelectwa – płatne na konto Wojewódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego 50zł
 • Wydanie Legitymacji PZSS – Prowadzącego Strzelanie – płatne na konto PZSS 50zł
 • Wydanie Legitymacji Instruktorskiej PZSS - płatne na konto PZSS 100zł
 • Uczestnicy otrzymują również autorskie materiały szkoleniowej w wersji papierowej i elektronicznej.

Na pierwsze zajęcia należy dostarczyć (lub przesłać na maila klubowego info@kskpretor.pl):

 •  kopię świadectwa, dyplomu potwierdzającego wykształcenie (min. średnie – matura nie jest wymagana)
 •  kopię dowodu osobistego
 •  3 fotografie o wymiarze 3,5cm x 4,5cm
 •  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie na instruktora strzelectwa sportowego

Uruchomiona jest możliwość zapisów na kursy poprzez formularz do pobrania

Osoby zainteresowane udziałem w kursie na prowadzącego strzelanie prosimy o zgłoszenia mailowe :
info@kskpretor.pl lub telefoniczne nr : 791 390 444
Serdecznie zapraszamy !

Corner 2